Конструиране, изчисляване и изчертаване по задание на детайли,възли,сборни единици и цялостни

машиностроителни структури.

Разумни срокове на изпълнение.

Професионална квалификация

  • Висше техническо образование, образователна степен инженер
  • Професионален опит – 30 г. като  конструктор, технолог и организатор на производство в машиностроенето
  • Свободно ползване на CAD и 3D Дизайн програми
  • Работа с компютър в рамките на Microsoft Office; умения за работа в Интернет-среда
  • Свободно боравене и осигуряване на разработките в съответствие с изискванията на БДС и ISO.
  • Богата лична информация и връзки за осигуряване на подходящи доставчици на стандартни и специални машиноизграждащи елементи.
  • Упражнява авторски надзор при желание на поръчителя.
  • Създаване на  работни проекти на нови детайли, възли и машини.