Инж. Огнян Астарджиев Завършил съм машинно инженерство през 1970г. във ВМЕИ София. Веднага започнах работа в системата на Балканкар – Завода за Кормилни механизми. През годините бях конструктор, началник на Технологичен отдел, Производствен ръководител, Технически директор, дългогодишен Директор на завода.

За тези  25 годинив предприятието бяха усвоени различни по конструктивна и технологична сложност кормилни механизми за нуждите на карната промишленост.

След мащабна  и скъпоструваща модернизация след 1985г. започнахме производство на кормилни механизми интегрален тип с вградени хидроразпределител и торсионна обратна връзка, за нуждите на автомобилостроенето на бившия СССР. За първи път в България в голями серии се произвеждаха винтово-съчмени двойки, с уникални технически параметри.

До средата на осемдесетте години на миналия век основно се занимавах като инженер с въвеждането на нови технологии в областта на металообработващи машини с ЦПУ.

В последствие инженерния ми интерес бе привлечен от проектирането и реализирането в метал на стендово оборудване за изпитание на възли, агрегати и готови кормилни механизми.

За последните десетина години, благодарение най-вече на младите около ми, инвестирах в модернизиране на собствените си способности – най-вече в областта на инженерното компютърно проектиране и моделиране. Това ми позвоволи да разработя изцяло и внедря в предприятието, в което работя сега, редица подобрения и най вече цели машини, които можете да видите, ако съм съумял да задържа до тук Вашия интерес.

На Вас бих могъл да бъда полезен, ако имате нужда от нестандартни инженерни разработки, възлови и детайлни чертежи и тяхното 3D представяне.