Елемент от система за бързо възвратно – постъпателно движение: до 150 цикъла в минута