Обемна разработка на склад за готова шивашка продукция.